Từng quen

越南语歌曲分享

阅读

chuyến xe cuộc đời

生命的旅程

阅读

Ai đợi mình được mãi

谁会一直等我

阅读

越南语歌曲

đến bao giờ

阅读

越南语歌曲

分享

阅读

越南语歌曲——爱你

Thương Em

阅读

越南语歌曲——双倍的爱

gấp đôi yêu thương

阅读

see tình

中越双语歌曲

阅读

【双语】歌曲:Chờ Đến Khi Thế Gian Đảo Ngược等到世界颠倒  

Chờ Đến Khi Thế Gian Đảo Ngược

阅读

【双语】歌曲:Anh đợi em được không 你可以等我吗

Anh đợi em được không

阅读
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2022007690号-1