Đặt món ăn trên mạng 点外卖

阅读:858

[视频][资料][Đặt món ăn trên mạng 点外卖]

Từ mới 
hết pin /sạc pin  没电了/充电
2 bao thuốc  两包烟
túi quần  裤兜
chủ quán  老板
trà đào  桃汁
sạc nhờ giúp em 帮我充电
biểu diễn một trò ảo thuật  表演一个魔术
kiểu gì ấy nhờ  什么招数?
nhìn gì  看什么?
nhanh thế  那么快
được luôn  可以呀
nhờ anh chút nhé  麻烦你一下哦
mượn 版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2021005216号