see tình

阅读:200

【视频】【资料】【see tình 】

see tình

Uy uy uây uây

哇哇哇

Sao mi gp ln đu mà đu mình quay quay

为什么我们第一次见面的时候我就头晕?

Anh oi anh à

哦,我亲爱的

Anh bbùa gì mà li làm em yêu vy

你用了什么咒语让我如此爱你?

Bae bae bae bae

Bae bae bae bae

Em nói tđu baby can you stay

我从一开始就说宝贝你能留下来吗

Mai đi coi ngày

明天我去看看日期

Xem cưi ngày nào thì nhà mình đông con vy

看哪天结婚,我家里孩子多

Nếu như mt câu nói có thkhiến anh vui

如果有一句话就能让你幸福

Ssut ngày luôn nói không ngng đanh cưi

总是喋喋不休地逗你笑

Nếu em làm như thế trông em có hâm không

如果我这样做,会显得我很痴迷吗?

Điên diên lm

太疯狂了

Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương

立即带去医院 立即带去医院

Đem ngay vô nhà anh đthương

赶紧带我去治疗吧

Giây phút em gp anh là em biết em see Tình

当我遇见你的那一刻,我就知道我遇见了爱情

Tình tình tình tang tang tính

爱、爱和哀悼

Tang tình tình tình tang tang tang

哀悼爱,哀悼,哀悼

Giây phút em gp anh là em biết em see Tình

当我遇见你的那一刻,我就知道我遇见了爱情

Tình đng tình toan toan tính

爱情不应该算计

Toang tình mình tình tan tan tan Tình

我的爱已破碎 爱已破碎 爱已破碎

Yah yah

呀呀

Anh tính sao giđây anh tính sao

你觉得怎么样?你现在觉得怎么样?

Yah yah

呀呀

Anh tính sao giđây anh tính sao

你觉得怎么样?你现在觉得怎么样?

Ti đâu thì ti ti đâu thì ti

无论你去哪里,无论你去哪里

Em cũng chng biết ti đâu

我也不知道在哪里

Nếu yêu là khó không yêu cũng khó

如果爱很难,不爱也很难

Em cũng chng biết thế nào

我也不知道怎么办

Hôm nay tia cc tím xuyên qua tri đêm 

今天紫外线穿透夜空

Anh như tia cc hiếm xuyên ngay vào tim

你就像一道极为罕见的光芒,直刺人心

y y y chết em ri

就这样吧,我死了

y y chết tht thôi

就这样吧,我真的死了

Nếu như mt câu nói có thkhiến anh vui

如果只有一句话就能让你幸福

Nói thêm mt câu na có khi khiến anh bun

多说一句话可能会让你难过

Nếu em làm như thế trông em có hâm không

如果我这样做,会显得我很痴迷吗?

Điên điên lm

太疯狂了

Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương

立即带去医院 立即带去医院

Đem ngay vô nhà anh đthương

赶紧带我去治疗

Giây phút em gp anh là em biết em see Tình

当我遇见你的那一刻,我就知道我遇见了爱情

Tình tình tình tang tang tính

爱、爱和哀悼

Tang tình tình tình tang tang tang

哀悼爱、哀悼、哀悼

Giây phút em gp anh là em biết em see Tình

当我遇见你的那一刻,我就知道我遇见了爱情

Tình đng tình toan toan tính

爱、爱和哀悼

Toang tình mình tình tan tan tan Tình

哀悼爱、哀悼、哀悼

 Yah yah

呀呀

Anh tính sao giđây anh tính sao

你觉得怎么样?你现在觉得怎么样?

Yah yah

呀呀

Anh tính sao giđây anh tính sao

你觉得怎么样?你现在觉得怎么样?

 

 

 
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2022007690号-1