những,các的用法

阅读:2201

1những表示与其他事物有对照的不定多数,其修饰的名词应带有定语。
-ba công ty(三家公司:确定多数)
-những công ty này(这些公司,不定多数,与那些公司相对照)
-những sản phẩm đó(那些产品,不定多数,与这些产品相对照)
-những kỷ niệm không hề quên(那些不曾忘记的纪念,与已忘记的纪念相对照)
2các表示全部的不定多数,没有对照物。
-Các ngày trong tuần đều là ngày nghỉ đối với nó.
对他来说,一周七天都是休息日。
-Các bạn sinh viên đều đi thực tập hết.
全部大学生都去实习了。
-Các môn thể thao đã có bước phát triển mạnh.
各项体育运动都有了很大的进步。
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2022007690号-1