Những câu nói giúp bạn thêm tích cực

阅读:760

1、你的未来藏在你现在的努力里。

Tương lai ca bn n trong nhng cgng hin ti ca bn thân.

2、所有的失败都是上帝在考验你是否真的热爱

Mi tht bi đu là Chúa thxem bn có thc snhit tình không.

3、生活本来就是平凡琐碎的,哪有那么多惊天动地的大事,快乐的秘诀就是不管对大事小事都要保持热情

Cuc sng vn là tm thưng bình thưng, nào có nhiu chuyn ln kinh thiên đng đa như vy, bí quyết hnh phúc chính là bt kđi vi chuyn ln hay nhđu phi duy trì snhit tình.

4、别在该厚脸皮的年纪里过度在意自尊,别再该努力的年纪怨天尤人。

Đng quá quan tâm đến lòng ttrng cái tui ngngưc, và đng trách ngưi khác cái tui mà bn nên làm vic chăm ch.

5、上了生活的贼船 就做快乐的海盗

Lên con thuyn ca cuc sng, vy hãy làm mt cưp bin hnh phúc.
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2021005216号