30 CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN

阅读:777

1 你好

Xin chào.

2 你好吗?

Bn có kho không?

3 很好 

Rt khoẻ.

4 我也很好

Tôi cũng rt khoẻ.

5 早上好

Chào bui sáng.

6 你身体好吗?

Bn có khokhông?

7 谢谢

Cm ơn!

8 再见

Tm bit!

9 你工作忙吗?

Công vic ca bn có bn không?

10 很忙你呢?

Rt bn, còn bn?

11 我不太忙

Tôi không bn lm!

12 你爸爸妈妈身体好吗?

Bmca bn có khokhông?

13 我叫玛丽

Tôi tên mary.

14 认识你很高兴

Quen bn tôi rt vui.

15 您贵姓?

Hbn là gì?

16 你叫什么名字?

Tên bn là gì?

17 他姓什么?

Hca anh là gì?

18 他不是老师,他是学生

Anh y không phi là giáo viên, anh y là sinh viên.

19 他 是谁?

Anh y là ai?

20 我介绍一下儿

Tôi gii thiu mt chút.

21 你去哪儿?

Bn đi đâu đy?

22 张老师在家吗?

Giáo viên trang có nhà không?

23 我是张老师的学生。

Tôi là hc sinh ca cô trang

24 请 进!

Mi vào!

25 今天几号?

Hôm nay là thmy ?

26 今天十月三十一号

Hôm nay là 31/10.

27 今天 不是星期四,昨天星期四

Hôm nay không phi là th5, hum qua là th5.

28 晚上你做什么?

Ti nay bn làm gì?

29 你的生日是几月几号?

Sinh nht ca bn ngày bao nhiêu?

30 我们上午去他家,好吗?

Sáng mai chúng ta đến nhà cô y đưc không ?
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2021005216号